ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม e-Students (Update 21/2/2557)

คลิกที่ รหัสนิสิต --> รอไฟล์ (.pdf) ค่อนข้างนานเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ --> ไฟล์เปิดขึ้นมา --> กดแป้นพิมพ์ Ctrl+f ( Ctrl ค้างพร้อมกด f) -->พิมพ์รหัสนิสิตที่ต้องการค้นหา

นิสิตรหัส 52

นิสิตรหัส 53

นิสิตรหัส 54

นิสิตรหัส 55

นิสิตรหัส 56

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบรหัสนิสิตที่ถูกบันทึกชั่วโมงกิจกรรม e-Students ในระบบทรานสคริปต์กิจกรรม  

http://nisit.kasetsart.org/

( Update 21 ก.พ. 2557 : ตรวจสอบที่ http://nisit.kasetsart.org/ ได้หลังเวลา 24.00 วันที่ 21 ก.พ. 2557 )

นิสิตรหัส 52  

 นิสิตรหัส 53 

*นิสิตรหัส53(ปี4) ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ ชม. e-Students ยังไม่ครบ 12 ชม. หากต้องการ ชม.กิจกรรม e-Students ติดต่อ จนท.ตาม ชื่อ-ที่ทำงานด้านล่างนี้ เพื่อ "ทำงานแลก ชม.กิจกรรม"

แต่!! ชม. e-Students ยังไม่เป็นกิจกรรม "บังคับ" จริง เพราะฉะนั้นหากใน http://nisit.kasetsart.org/ นิสิตเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าในส่วน กิจกรรมมหาวิทยาลัย ขึ้น "PASS" แสดงว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ชม. e-Students 

นิสิตรหัส 54

*นิสิตรหัส54(ปี3) ที่จะไปสหกิจ หรือนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา (จบ 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง) แล้วแต่ ชม. e-Students ยังไม่ครบ 12 ชม. หากต้องการ ชม.กิจกรรม e-Students ติดต่อ จนท.ตาม ชื่อ-ที่ทำงานด้านล่างนี้ เพื่อ "ทำงานแลกชั่วโมงกิจกรรม"

แต่!! ชม. e-Students ยังไม่เป็นกิจกรรม "บังคับ" จริง เพราะฉะนั้นหากใน  http://nisit.kasetsart.org/ นิสิตเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าในส่วน กิจกรรมมหาวิทยาลัย ขึ้น "PASS" แสดงว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ชม. e-Students

*** นิสิตรหัส 55-56 ถึงแม้ว่าจะครบ 12 หน่วยชั่วโมง ก็จะยังไม่บันทึกในระบบทรานสคริปต์กิจกรรม จะบันทึกพร้อมกันทั้งรุ่น ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี3 ขึ้น ปี 4

 - - ดังนั้น - -

นิสิตรหัส 55 จะบันทึกในระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ประมาณ เดือนพฤษภาคม 2558

----------------------------------------------------------

มีปัญหาชั่วโมงกิจกรรม e-Students ติดต่อ นายวุฒิ  บุญกระจ่าง ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการ ห้อง 9-104 ในเวลาราชการ

หรือ e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ Fanpage : eStudents.csc.ku